Domovská stránka > C > Co Je To Relační Databáze?

Co je to relační databáze?

Relační databáze je založena na tabulkách, jejichž řádky obvykle chápeme jako záznamy a eventuálně některé sloupce v nich (tzv. cizí klíče) chápeme tak, že uchovávají informace o relacích mezi jednotlivými záznamy v matematickém slova smyslu. Termín relační databáze definoval Edgar Frank Codd v roce 1970.

Přečtěte si více

Související článek

Jak fungují databáze v praxi?

Struktura databáze je uložena na paměťovém médiu. Soubor dat je uspořádán do tabulek pro snadné vyhledávání. V kartotéce jsou záznamy uloženy podle pravidel.

A další otázka, jak funguje hierarchická databáze?

Hierarchická databáze (také hierarchická nebo stromová datová struktura) je datový model, ve kterém jsou data uspořádána ve stromové struktuře. Je to první z datových modelů, který byl v minulosti hojně využíván v praxi. Její vznik se datuje do 60.
Můžete se také zeptat, co je to sql databáze?
SQL - Structured Query Language (Strukturovaný dotazovací jazyk) - je obecný nástroj pro manipulaci, správu a organizování dat uložených v databázi počítače. Je v prvé řadě určen uživatelům, i když jej v mnoha směrech využívají i tvůrci aplikací. Je adaptovatelný pro jakékoliv prostředí.

Lidé se také ptají, jak na návrh databáze?

Určitým principům se proces návrhu databáze řídit.
...
Dobrý návrh databáze je tedy ten, který:
 1. Rozdělí informace do tabulek s předměty, aby se snížila redundantní data.
 2. Poskytuje Accessu informace potřebné ke spojení informací v tabulkách podle potřeby.
 3. Pomáhá podporovat a zajistit přesnost a integritu informací.
Následně, co je to dotaz v databázi?
Dotaz může představovat požadavek na zobrazení výsledků dat z databáze, na provedení akce s daty nebo na kombinaci obou dvou operací. Dotaz může poskytnout odpověď na jednoduchou otázku, provádět výpočty, slučovat data z různých tabulek nebo dokonce přidávat, měnit či odstraňovat data z databáze.

Související článek

Co je to MySQL databáze?

Existují dva typy licencí pro systém správy databází, bezplatné a komerční. Jedná se o multiplatformní databázi.

Někdo se také může ptát, co je to relace?

Relace je takový matematický protějšek normálního pojmu „vztah". V normálním životě je třeba Monika ve vztahu s Jitkou, konkrétně je to vztah „matka - dcera". Další takový vztah může být „stát - hlavní město tohoto státu". Jako příklad můžeme vzít Egypt - Káhira.
Pokud jde o toto, co je to kardinalita?
Mohutnost množiny (také kardinalita množiny) je pojmem teorie množin vyjadřující velikost, počet prvků u konečných, ale i nekonečných množin.

Co je Parcialita?

Parciální (lat. partialis) znamená částečný, dílčí; opak: totální, úplný.
Jak fungují databáze v praxi?
Struktura databáze se ukládá na paměťové médiu. Jedná se o množinu dat či informací, které jsou organizované přehledně do tabulek pro snadnou orientaci. Příkladem může být knihovna nebo kartotéka, kde jsou záznamy uložené podle daných pravidel.

Kde se využívá databáze?

Databáze (z anglického data base, základna pro data) je propracovaný softwarový systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Na internetu se databáze používají při programování webových aplikací.

By Minetta

Similar articles

 • Co to je relační databáze?

  Databáze je založena na tabulkách s řádky, které se obvykle chápou jako záznamy, a případně s některými sloupci, které se nazývají cizí klíče, jež se chápou jako uložení informací o vztazích mezi jednotlivými záznamy v matematickém smyslu. Termín databáze definoval Codd v roce 1970.

 • Jaké jsou databáze?

  Hierarchické databáze jsou typy databází, které jsou základní z hlediska způsobu ukládání dat a vazeb mezi nimi. Existuje databáze. Existuje databáze.

 • Co je to databáze?

  Databáze je souborový systém s pevnou strukturou záznamů. Klíče slouží k propojení těchto souborů. Součástí databáze jsou softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.

 • Jak se tvori databáze?
 • Jak se naučit databáze?
 • Co je to SQL databáze?
 • Co je to databáze Access?
Jaké jsou databázové systémy? :: Co je to učení o trojím lidu?
Užitečné odkazy