Domovská stránka > J > Jak Najít Metadata?

Jak najít metadata?

V případě obrázků je to potom formát souboru PNG. K dispozici jsou i různé čističe metadat. Například Microsoft Office, respektive aplikace v tomto kancelářském balíku obsahují funkci Zkontrolovat metadata. Klikněte na Soubor -> Informace -> Zkontrolovat dokument -> Zkontrolovat metadata.

Přečtěte si více

Související článek

Jak najít ovladače?

Ovládací panely obsahují správce zařízení. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení a z místní nabídky vyberte možnost Vlastnosti. V rozevíracím seznamu vyberte ID hardwaru.

Co je to data?

Data jsou v informatice údaje zaznamenané v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování. Data (např. číslo, text, obrázek, zvuk) jsou zapsána (kódována) v podobě posloupností čísel (bajtů) a uložena např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu (pevný disk, CD, paměťová karta apod.).
Co su to metadata?
Metadata (z řeckého meta- = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou data, která poskytují informaci o jiných datech. Příkladem je katalogizační lístek v knihovně, obsahující data o původu a umístění knihy: jsou to data o datech v knize, uložená na katalogizačním lístku.

Můžete se také zeptat, jak fungují tagy?

Meta tagy jsou speciální elementy, které se v HTML dokumentu zapisují do hlavičky stránky a které nesou informace doplňující obsah stránky. Ty nejsou při zobrazení stránky nikde vidět, ale pomáhají prohlížečům, vyhledávačům a dalším programům v lepší interpretaci stránky.
Jak získat informace o fotografií?
Základní informací u všech fotografií může být informace o autorovi a copyrightu, případně odkaz na webové stránky autora fotografie. Sadu základních dat, kterou budete často používat, si můžete kliknutím na ikonu diskety uložit.

Související článek

Jak najít iphone podle IMEI?

Nejprve je třeba použít webový prohlížeč k navigaci. Po zadání sériového čísla do textového pole spusťte vyhledávání kliknutím na ikonu lupy.

A další otázka, jak zjistit informace o fotografií?

Asistent Google (na většině telefonů Android)
...
Jak získat informace o fotkách a provádět u nich akce
 1. Na telefonu nebo tabletu Android spusťte aplikaci Fotky Google .
 2. Vyberte fotku.
 3. Klepněte na ikonu Lens .
 4. Podle toho, co je na fotce, se podívejte na podrobnosti, proveďte nějakou akci nebo najděte podobné výrobky.
Můžete se také zeptat, jak získat exif?
Zkratka EXIF z anglického Exchangeable Image File Format jsou vlastně metadata, která jsou vkládána do fotografií.
...
V čem EXIF zobrazit?
 1. ACDSee,
 2. Adobe® Lightroom®,
 3. Darktable (zdarma),
 4. GIMP (zdarma),
 5. IrfanView (zdarma),
 6. RawTherapee (zdarma),
 7. Zoner Photo Studio.

Navíc, co to je informace?

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících.
Jaký je rozdíl mezi informaci a poznatkem?
V rámci pojmu informace existuje několik různých pohledů. Na informace lze tedy pohlížet, buď jako na sdělení (informace jako sdělení), kde informace je komunikovatelný poznatek a má význam pro příjemce.

Jaký je rozdíl mezi daty a informacemi?

Informace jsou data prezentovaná v takovém kontextu, který dává smysl a význam. Informace tedy slouží ke zpracování, skladování nebo přenášení dat. Například číslo 120/80 patří mezi data, pokud jej ale ozřejmíme jako dnešní ranní krevní tlak pacienta v milimetrech rtuťového sloupce, již je z něj užitečná informace.

By Twedy Vanderwyk

Similar articles

Jaký je rozdíl mezi mikropočítačem a mikroprocesorem? :: Co je to media relations?
Užitečné odkazy