Domovská stránka > C > Co Delat Kdyz Mám Modrou Obrazovku?

Co delat kdyz mám modrou obrazovku?

K chybě s modrou obrazovkou (označované také jako chyba Stop) může dojít, pokud nějaký problém způsobí, že se vaše zařízení neočekávaně vypne nebo restartuje. Může se vám zobrazit modrá obrazovka se zprávou, že u zařízení došlo k problému a je potřeba ho restartovat.

Přečtěte si více

Související článek

Co delat s Trojskym konem?

Jak odstranit koně? Nejlepším způsobem ochrany zařízení je použití spolehlivé antivirové ochrany. Je nutné ručně odstranit všechny programy, které jsou s nalezeným koněm spojeny.

Když to vezmeme v úvahu, jak řešit modrou smrt?

Jak vyvolat modrou smrt na pc ve Windows 10

Zde klikněte na pravým tlačítkem myši ve volném místu pod „hodnotami" a vytvořte novou hodnotu DWORD 32 bit s názvem CrashOnCtrlScroll. Následně ji rozklikněte a Údaj hodnoty změňte na 1.
Co zpusobuje blue screen?
Nejčastější příčinou BSoD jsou zde nekompatibilní verze DLL knihoven, což je někdy označováno jako „DLL peklo" (DLL hell). V případě, že je v systému nainstalována jiná verze dané DLL knihovny, než kterou program očekává, může to způsobit nestabilní chování.

Navíc, co to je modrá smrt?

Modrá obrazovka smrti (BSoD - Blue screen of death)

Zobrazuje se v situaci, kdy je zjištěna závažná chyba, která může být zapříčiněna virem, softwarovou či hardwarovou chybou. Chybové hlášení je zobrazeno přes celou obrazovku bílým písmem na modrém podkladu, a proto je tedy odvozen název jako tzv. "Modrá smrt".
Můžete se také zeptat, jak zjistit chyby v počítači?
Zvolte "Ovládací panely | Nástroje pro správu" a spusťte nástroj "Diagnostika paměti Windows". Otevře se nové okno, v něm zvolte "Vyhledat problémy při příštím spuštění počítače". Poté ukončete všechny programy a restartujte počítač.

Související článek

Co dělat když Word neodpovídá?

Pokud najdete požadovaný soubor aplikace Word, vyberte možnost Obnovit a obnovte soubor.

Jak najít chyby ve Windows 10?

START --> Počítač --> Spravovat --> Systémové nástroje --> Prohlížeč událostí
  1. levý sloupec umožnuje listovat jednotlivými událostmi.
  2. prostřední zobrazuje samotné důležité místní události.
  3. pravý umožnuje akce.
Jak zjistit informace o pocitaci?
Jak zjistit informace o systému

Klikněte na lupu vedle tlačítka Start a napište CMD. To je zkratka pro aplikaci Příkazový řádek, kterou spusťte. Do „černého okna" napište SYSTEMINFO a stiskněte Enter.

Jak zjistím co mám v PC za procesor?

Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + ESC otevřete Správce úloh. Vyberte kartu výkon a podívejte se, kolik jader a logických procesorů váš počítač používá.
Jak najít ovladače v PC?
Řešení
  1. Otevřete Správce zařízení z nabídky Start nebo vyhledejte v nabídce Start.
  2. Rozbalte příslušný driver součásti, který chcete zkontrolovat, klepněte pravým tlačítkem na driver a vyberte Vlastnosti .
  3. Přejděte na kartu Driver a zobrazí se Driver . Například:

Jak najít chybějící ovladače?

Se "Snappy Driver Installerem" můžete ve vašem systému snadno najít chybějící nebo zastaralé ovladače a aktualizovat vše najednou. Alternativně byste měli vždy provést kontrolu systému pomocí Sledování prostředků a výkonu.

By Wilow Arevalos

Similar articles

Proč padá Windows 10? :: Jak zapnout počítač Když to nejde?
Užitečné odkazy