Domovská stránka > C > Co Znamená Být V Registru?

Co znamená být v registru?

Úvěrové registry nebo také registry dlužníků obsahují informace o aktuálních i minulých půjčkách. Evidují výši půjček, kolik je třeba ještě doplatit a jak je na tom klient s platební morálkou. Do bankovního (BRKI) i nebankovního registru (NRKI) se tedy klient finanční instituce dostane již jen tím, že si půjčí.

Přečtěte si více

Související článek

Co znamená povolit cookies?

Propojují uživatele webu se sociálními sítěmi. Soubory cookie pomáhají přizpůsobit reklamu. Aby je webové stránky mohly používat, musí uživatel s jejich použitím souhlasit. Pracují na stránkách jednotlivých návštěvníků.

Jak funguje registr?

Registr zprostředkovává informace od uživatelů registru a doplňuje je o informace z veřejně dostupných zdrojů ve formě fulltextově tříděných informací, které jsou následně spárované ke kontrolovanému subjektu. Registr však díky autonomním účtům nemá přístup k datům zadaným uživatelem.
Co je to registr PC?
Registr Windows je systém pro ukládání systémových klíčů a hesel v operačním systému Microsoft Windows. Poprvé byly registry zavedeny ve Windows 3.11, k jejich širšímu využití došlo až s příchodem Windows 95. Registr je náhradníkem souborů . INI, které měly závažné nedostatky.

Co je to základní registry?

Základní registry jsou základním (referenčním) datovým zdrojem údajů o subjektech a objektech práva a o výkonu veřejné správy. orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích údajů, agendách a působnosti výkonu veřejné správy, některých rozhodnutí měnících referenční údaje.
Co je to mikroprocesor?
Mikroprocesor (zkráceně µP či uP) je v informatice označení pro centrální procesorovou jednotku (CPU), která je jako celek integrována do pouzdra jediného integrovaného obvodu nebo nejvýše několika mála integrovaných obvodů.

Související článek

Co znamená řazení u vypínače?

Řazení je technický elektrotechnický termín, který definuje vnitřní uspořádání strojního zařízení spínače. Případně se tím rozumí provedení kontaktů. Pro každou posloupnost v elektrickém obvodu existuje specifické použití.

Někdo se také může ptát, jak dlouho je člověk v registru?

Vaše osobní údaje, včetně informace o úhradě dlužné částky po splatnosti, kvůli které jste byl/a do Registru FO či Registru IČ zařazen/a, jsou v těchto registrech uchovávány po dobu tří let od data úhrady dlužné částky po splatnosti. Po uplynutí této lhůty je záznam o Vás z uvedených registrů automaticky vymazán.
A další otázka, co se zapisuje do solusu?
Údaje v něm zůstávají nejenom po dobu prodlení, ale i určitou dobu po zaplacení dluhu: u úvěrů jsou to tři roky, u mobilních operátorů a dodavatelů energií jeden rok. Stejné lhůty platí také pro další negativní registr Solusu, kam se zaznamenávají dluhy podnikajících fyzických osob a právnických osob.

Když to vezmeme v úvahu, jak dlouho je člověk v insolvenčním rejstříku?

Insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, ve Vašem případě, kdy jste byl úspěšně oddlužen, se jedná o lhůtu 5 let ode dne právní moci usnesení o vzetí na vědomí
Jak se podívat do registru dlužníků?
Když potřebujete získat výpis z registrů dlužníků BRKI a NRKI, zvládnete to pohodlně jedním formulářem, protože oba registry provozuje jedna společnost. Vytvořený výpis získáte poštou klidně i expresně a na dobírku.

Jak na registr smluv?

Smlouvy je možné zveřejnit pomocí připravených formulářů z prostředí Portálu veřejné správy nebo přímo odesláním předepsaných metadat a smlouvy do datové schránky Registru smluv. Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od včetně.

By Wing

Similar articles

 • Co to znamená x64?

  x64 je termín, který označuje 64bitové procesory. Pojem bit znamená buď 1, nebo 0. Počet bitů je počet jedniček a nul, které může počítačový procesor použít ke komunikaci instrukcí a přiřazení adres paměti.

 • Co znamená zkratka CTRL F?

  V jednoduchém průzkumu zjistili, že 90 % uživatelů nezná klávesovou zkratku, která se používá k vyhledávání informací na stránce v mnoha různých aplikacích, a to i v různých operačních systémech.

 • Co to znamená BIM?

  Building Information Modeling nebo také Building Information Management je zkratka anglického termínu. Do češtiny se obvykle překládá jako Informační modelování budov. Takzvané digitální dvojče budovy vzniká v procesu spolupráce specialistů.

 • Co znamená zkratka cis?

  Lidé, jejichž pohlavní identita odpovídá pohlaví, které jim bylo přiděleno při narození, se označují jako cisgender. Není to totéž co termín trans.

 • Co to znamená CSS?
 • Co znamená znacka NFC?
 • Co znamená NFC u Huawei?
 • Co znamená SPF 50?
Jak zjistit dluhy zdarma? :: Jak najít historii oznámení?
Užitečné odkazy